Molėtų gimnazija

Molėtų gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Molėtuose, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas.

Filosofija

Kaitos siekis – kiekvieno sėkmė.

Vizija

Brandi, pažangos siekianti bendruomenė.

Bendruomeniškoje aplinkoje, teikiant kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, siekti kiekvieno pažangos.

Vertybės
Misija

Atsakomybė

Tolerancija

Bendruomeniškumas