Kvalifikacijos tobulinimo kursuose rekomenduotos skaitmeninės mokymo priemonės.