INOVATYVUS UGDYMAS SU STEAM MOLĖTŲ GIMNAZIJOJE

Projekto poreikis - stiprinti inovatyvų, kūrybišką ugdymą(si) integruojant STEAM metodologiją ir principus mokymo(si) procese, siekiant ugdymo(si) kokybės; tikslingai integruoti IT į tarpdalykinį ugdymą; gerinti užsienio kalbos gebėjimus įvairių kultūrų kontekste, stiprinti tarptautinius ryšius su kitų šalių mokyklomis dalyvaujant projektuose, pažinti ir suprasti kitas kultūras.

Projekto tikslas: gerinti mokymo(si) kokybę, taikant STEAM inovatyvų ugdymą(si) gimnazijoje.

Projekto uždaviniai:

  • įgyti inovatyvių STEAM metodų taikymo kompetencijų;

  • stiprinti tarptautinius ryšius su kitų šalių mokyklomis;

  • gerinti užsienio kalbos gebėjimus įvairių kultūrų kontekste.

Projekto veiklos:

Projekto mokytojų komanda, dalyvaudama projekto veiklose, vyko į kvalifikacijos tobulinimo kursus (Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Maltoje, Portugalijoje) mokymosi tikslais, darbo stebėjimo vizitus Italijoje ir Ispanijoje.

Laukiami rezultatai:

Gimnazijos mokytojai tikslingai panaudos STEAM metodus, integruos IT vykdant tarpdalykinį ugdymąįgys inovatyvių metodų taikymo ugdyme kompetencijų, patobulins anglų kalbos žinias.

Sklaida:

Molėtų gimnazijos tinklalapis ir soc. tinklas.

Apie projektą švietimo naujienose: 1, 2, 3.

Molėtų rajono laikraštis „Vilnis“ (2023 - 05 - 30 nr. 40 (8604))

2020-2023 m. Programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektas „Inovatyvus ugdymas su STEAM“.

Kvalifikacijos kursai

Stebėjimo vizitai