Stebėjimo vizitai

Ispanijos mokytojo darbo stebėjimo vizitas Molėtų gimnazijoje

    Molėtų gimnazijos vykdomame programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekte „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ yra numatyta viena iš veiklų – darbo stebėjimo vizitų organizavimas užsienio šalių mokytojams. Su darbo stebėjimo vizitu spalio pabaigoje gimnazijoje viešėjo IES ALFONSO XI (Alcalá la Real, Ispanija) mokyklos matematikos mokytojas Jose Luis Ruiz Fernandez, kurio mokykla vykdo programos „Erasmus+“ KA1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Naujos metodikos XXI a.“ (angl. „New methodologies for XXI century“).

      Su svečiu pirmiausiai susipažinome dalyvaudami netradicinėje lietuvių kalbos pamokėlėje, mokydamiesi pagrindinių lietuviškų žodžių. Vėliau kiekviena mokykla pristatė savo ugdymo įstaigas – jų struktūrą, veiklas, pasiekimus. Svarbiausia šio vizito dalis – atvirų pamokų stebėjimas. Mūsų gimnazijos mokytojos vedė atviras pamokas: matematikos (mokytojos Rimutė Andriukonienė, Elvyra Dirmaitė, Jurgita Šeikienė), istorijos (mokytoja Skaidrina Laurinavičinė), teatro (mokytoja Jolanta Žalalienė), chemijos (mokytoja Regina Dragūnienė), integruotas IT ir lietuvių kalbos (mokytojos Rita Glinskienė, Lina Urbanavičienė, Gražina Žalienė), fizikos ir muzikos (mokytojos Irena Jančionytė ir Rūta Vekerotienė), IT ir matematikos (mokytojos Rita Glinskienė ir Rita Kavaliauskaitė). Gimnazijos mokytos vedė ir CLIL (dalyko ir užsienio kalbos) integruotas pamokas: matematikos – muzikos – anglų kalbos (mokytojos Rita Kavaliauskaitė ir Rūta Vekerotienė), biologijos – vokiečių kalbos (mokytojos Regina Mongirdienė ir Valentina Zapolskienė). Svečias turėjo galimybę stebėti STEAM (inžinerija, fizika) taikymą mokyklinėse varžybose „Makaronų tiltai“, kuriose dalyvavo gimnazistų komandos. Vestose 16-oje atvirų pamokų dominavo mokinių darbas grupėse, buvo atliekami eksperimentai, laboratorinis darbas, pristatomi mokinių paruošti darbai, atliekamos kūrybinės ir praktinio pritaikymo užduotys. Ugdymo(si) procese (anglų kalbos žinių įsivertinimui, išmokimo patikrinimui, bendrųjų kompetencijų įsivertinimui, refleksijai) mokytojos naudojo skaitmeninius įrankius „Kahoot“, „Jambord“, „Blogger“, „Quizizz“ bei „Voratinklis“, SMART programėles, interaktyvią programą „GeoGebra“, skaitmeninę mokymo priemonę „Mokymo objektai 11–12 klasėms“, skaitmeninę mokymo(si) platformą „Google Classroom“, pačių mokytojų sukurtus „Bingo“, kortelių žaidimus, interaktyvius vadovėlius. Svečias, dalindamasis įspūdžiais iš stebėtų atvirų pamokų, išreiškė vieningą nuomonę – pamokos įdomios, motyvuojančios bei kūrybiškos, įtraukiančios mokinius į mokymosi procesą, leidžiančios mokytis ir anglų kalbos, naudojama daug skaitmeninių įrankių, inovatyvių metodų. Apskritojo stalo „Lietuvos ir Ispanijos švietimo sistemos: panašumai ir skirtumai“ metu turėjome galimybę aptarti ir padiskutuoti apie abiejų šalių švietimo sistemas. Dalinomės patirtimi apie programos „Erasmus+“ projektų Molėtų gimnazijoje veiklas ir jų įgyvendinimą, gvildenome idėjas, kaip pratęsti bendradarbiavimą tarp abiejų mokyklų ateityje. Ispanijos mokytojas susipažino ir su neformalaus ugdymo veiklomis – gimnazijos gidų būrelio nariai svečiui pravedė ekskursijas anglų kalba „Pažintis po Molėtų gimnaziją” ir „Pažintis su Molėtais” bei su mokymo(si) organizavimu kitose edukacinėse erdvėse, dalyvaudamas edukacinėse-pažintinėse programose Lietuvos etnokosmologijos centre, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre, tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“, žavėdamasis Molėtų krašto gamta. Kiekvienos dienos pabaigoje mokytojas Jose Luis atliko ir dienos refleksijas: pirmoji, antroji, trečioji.

Tokia projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ veikla leido dalyviams pasidalyti patirtimi su savo gimnazijos ir užsienio kolegomis, atsiskleisti, kuo jie yra stiprūs, patobulinti profesines, anglų kalbos bei tarpkultūrines kompetencijas. Dabar laukia atsakomasis darbo stebėjimo vizitas IES ALFONSO XI mokykloje lapkričio pabaigoje, kuriame dalyvaus trys gimnazijos mokytojos.
                                               Rita Kavaliauskaitė, 
programos „Erasmus+“ projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ koordinatorė

Molėtų gimnazijos mokytojų darbo stebėjimo vizitai Ispanijoje ir Italijoje

    Net trejus metus (2020–2023 m.) Molėtų gimnazijos mokytojai dalyvavo programos „Erasmus+“ KA1 projekto (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ veiklose. Šio projekto tikslas – gerinti mokymo(si) kokybę, taikant STEAM inovatyvų ugdymą(si) gimnazijoje, taip pat stiprinti inovatyvų, kūrybišką ugdymą(si), integruojant STEAM metodologiją ir principus mokymo(si) procese, tikslingai integruoti IT į tarpdalykinį ugdymą, tobulinti anglų kalbos kompetencijas.

    2022-11-28 – 2023-12-01 Darbo stebėjimo vizito tikslais Alcalá la Real mieste Ispanijoje viešėjo mokytojos Vita, Elvyra ir Vilija, kurios domėjosi Ispanijos švietimo sistema, stebėjo pamokas, domėjosi šalies istorija, šiuolaikiniu ispanų gyvenimu bei parsivežė daug įspūdžių, patirčių ir idėjų. 2023 m. kovo 27 – balandžio 1 dienomis „Erasmus+“ bendrojo ugdymo pagrindinio veiksmo projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ darbo stebėjimo vizite Italijos šiaurėje, prie pat Milano įsikūrusio Busto Arsizio miesto mokykloje dalyvavo mokytojos Vita, Vilija ir Valerija. Per keturias projekto veiklų dienas mokytojos lankėsi pamokose, dalyvavo susitikimuose su įvairių Italijos mokyklos skyrių atstovais. Susitikimuose susipažino su Italijos švietimo sistema, E. Tosi mokykla, kurioje ypač akcentuojama mokymasis ir pasiekimai. Nors pažymiai šioje mokykloje nerašomi, tik pabaigoje mokslo metų nustatomas pasiekimų lygis, visi mokiniai motyvuoti ir siekiantys tobulėti. Mokytojos grįžo į gimnaziją su naujomis idėjomis ir įsitikinimu, kad galima daug procesų mokykloje keisti, siekiant geresnės visos bendruomenės savijautos ir aukštesnių pasiekimų.

                                                                                                                                                                                                                       Mokytojos Vita, Vilija ir Elvyra

Bendradarbiavimo tąsa, vykdant projektą

    Darbo stebėjimo vizito į Molėtų gimnaziją atvyko IES Ausiàs March (Gandia, Ispanija) mokyklos mokytojai Angels ir Joaquin. Tai buvo bendradarbiavimo tarp Molėtų gimnazijos ir IES Ausiàs March mokyklos tąsa, kai 2020 m. dvi gimnazijos mokytojos su darbo stebėjimo vizitu lankėsi šioje Ispanijos mokykloje, gimnazijai vykdant projektą „Inovatyvūs ugdymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“.

     Su svečiais pirmiausiai susipažinome dalyvaudami netradicinėje lietuvių kalbos pamokėlėje, mokydamiesi pagrindinių lietuviškų žodžių, ieškodami bendrumų tarp lietuvių kalbos ir ispanų. Vėliau kiekviena mokykla pristatė savo ugdymo įstaigas – jų struktūrą, veiklas, pasiekimus. Buvo įdomu palyginti, kuo esame panašūs ir kuo – skirtingi. Svarbiausia šio vizito dalis – atvirų pamokų stebėjimas. Mūsų gimnazijos mokytojos vedė atviras pamokas: technologijų – maisto ruošimas (mokytoja Eglė Žalienė), istorijos (mokytoja Virginija Petrauskienė), teatro (mokytoja Jolanta Žalalienė), integruotą IT ir lietuvių kalbos (mokytojos Rita Glinskienė, Lina Urbanavičienė, Gražina Žalienė), muzikos (mokytoja Rūta Vekerotienė), vokiečių kalbos (mokytoja Valentina Zapolskienė), geografijos (mokytoja Rasa Čekuolienė), anglų kalbos (mokytoja Danguolė Dirmienė). Gimnazijos mokytos vedė ir CLIL (dalyko ir užsienio kalbos) integruotas pamokas: matematikos – muzikos – anglų kalbos (mokytojos Rita Kavaliauskaitė ir Rūta Vekerotienė), biologijos – vokiečių kalbos (mokytojos Regina Mongirdienė ir Valentina Zapolskienė), matematikos ir anglų kalbos (mokytojos Rita Kavaliauskaitė ir Loreta Valbasaitė). Ispanijos mokytojai turėjo galimybę stebėti STEAM (inžinerija, fizika) taikymą mokyklinėse varžybose „Makaronų tiltai“, kuriose dalyvavo net 8 gimnazistų komandos.

13-oje atvirų pamokų dominavo mokinių darbas grupėse, buvo atliekamas eksperimentas, interviu, pristatomi paruošti mokinių darbai, gaminami sveikuoliški patiekalai, atliekamos kūrybinės ir praktinio pritaikymo užduotys. Ugdymo(si) procese (anglų kalbos žinių įsivertinimui, išmokimo patikrinimui, bendrųjų kompetencijų įsivertinimui, refleksijai, dienoraščio kūrimui, klasės valdymui) mokytojos naudojo skaitmeninius įrankius „Kahoot“, „Jambord“, „Blogger“, „Classdojo“, „Quizizz“ bei „Voratinklis“, SMART programėles, skaitmeninę mokymo priemonę „Mokymo objektai 11–12 klasėms“, skaitmeninę mokymo(si) aplinką „EDUKA klasė“, pačių mokytojų sukurtus „Bingo“, kortelių žaidimus, interaktyvius vadovėlius. Šios pamokos mokytojams – tai proga atvirumui ir naujovėms, keitimasis idėjomis su kolegomis, tobulėjimas profesinėje veikloje. O mokiniams – įtraukiantys aktyvūs ugdymo būdai, užsienio kalbos integravimas į dalykų pamokas, didesnis dėmesys kūrybiškumo ugdymui. Svečiai, dalindamiesi įspūdžiais iš stebėtų pamokų, išreiškė vieningą nuomonę – pamokos ir veiklos įdomios, motyvuojančios bei kūrybiškos, naudojant daug skaitmeninių įrankių, įtraukiančios mokinius į mokymosi procesą, leidžiančios mokytis ir anglų kalbos. Apskritojo stalo diskusijos „Lietuvos ir Ispanijos švietimo sistemos: panašumai ir skirtumai“ metu turėjome galimybę aptarti ir padiskutuoti apie abiejų šalių švietimo sistemas, mokinių ankstyvo iškritimo iš mokyklos priežastis ir kaip jas galima spręsti. Dalinomės patirtimi apie programos „Erasmus+“ projektų Molėtų gimnazijoje veiklas ir jų įgyvendinimą, gvildenome idėjas kaip pratęsti bendradarbiavimą tarp abiejų mokyklų ateityje.

     Iš Ispanijos atvykę mokytojai susipažino ir su neformalaus ugdymo veiklomis – gimnazijos gidų būrelio nariai svečiams pravedė ekskursijas anglų kalba „Pažintis su Molėtų gimnaziją” ir „Pažintis su Molėtais” bei su mokymo(si) organizavimu kitose edukacinėse erdvėse, dalyvaudami edukacinėse – pažintinėse programose Lietuvos etnokosmologijos centre, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre, tradiciniame amatų centre „Meniškas kaimas“. Svečiams organizavome ir turiningą edukacinę – pažintinę veiklą Vilniuje: edukaciją Energetikos ir technikos muziejuje, pažintinę ekskursiją po VU biblioteką, Šv. Jonų bažnyčią. Tokia projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ veikla leido dalyviams atsiskleisti kuo jie yra stiprūs, pasidalyti patirtimi su savo gimnazijos ir užsienio kolegomis, patobulinti profesines, anglų kalbos bei tarpkultūrines kompetencijas.

                                        Rita Kavaliauskaitė, Molėtų g-jos mokytoja, programos „Erasmus+ׅ“ projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ koordinatorė