Kvalifikacijos kursai

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Prancūzijoje

    Molėtų gimnazija vykdo dvejų metų trukmės programos „Erasmus+“ KA1 projektą (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) „Inovatyvus ugdymas su STEAM“. Mokytojos Danguolė ir Rita dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Classroom with a Door to the World“ („Atvira klasė į pasaulį“) Guadeloupėje (Prancūzija).

    Kursuose savo kvalifikaciją kėlė mokytojai iš Suomijos, Ispanijos, Latvijos, Olandijos bei Vokietijos mokyklų. Kartu su kursų dalyviais nagrinėjome internacionalizmo koncepciją, kas yra nacionalinis identitetas, kokia jo vieta globaliame kontekste, atlikome praktinę užduotį „Asmeninis identitetas“. Nuostabi sesija „Muzika: kultūrinis kontekstas“ vyko su mokytoju Edgard Ferus. Jos metu susipažinome su septynių ritmų rūšimis, kurios būdingos Guadeloupės liaudies muzikai ir atlieka svarbų vaidmenį tautos kultūroje. Išbandėme būgnus, atlikdami įvairiausius ritmus. Tarptautinėse grupelėse nagrinėjome ir diskutavome, ką reiškia būti pasaulio piliečiu, kas yra globalus požiūris, o veiklų moto „Galvok globaliai, veik lokaliai“ atsispindėjo atliekant ir praktines užduotis. Kiekvienos šalies mokytojai, atsižvelgdami į savo mokyklos kontekstą, turėjo padaryti ir pristatyti praktines užduotis: „Tarptautinių projektų veiklų tyrimas“ bei „Mokyklos internacionalinė politika: kodėl reikalinga, jos tikslai ir uždaviniai“. Tobulai išskirtinė „atvira klasė į pasaulį“ vyko saloje Ilet a Caret. Šios sesijos metu nagrinėjome temą „Gamtos rezervatas“, sužinojome apie šio išskirtinio gamtos rezervato florą, fauną ir kodėl verta jį saugoti. Turėjome ypatingą patirtį pamatyti koralų, mangrovių grožį. Mokantis su kitais, stebint ir tyrinėjant mus supančią aplinką buvo geriausias mokymasis ir patirtis kiekvienam dalyviui. Išvykos į Pointe-a-Pitre, kuris yra Grand-Terre saloje vienas didžiausių Gvadealupės ekonominis centras su kruizinių laivų uostu, metu nagrinėjome kultūros, istorijos aspektus, multikultūros penkias dimensijas lankydamiesi „Memorial ACTe“ vergovės muziejuje, kuriame interaktyviai pateikiama vergijos istorija ne tik Gvadealupėje, Karibuose, bet ir visame pasaulyje. Lankėmės ir Pointe-a-Pitre gatvelėse, pažinome vietinių žmonių kultūrą ir gyvenimą, ragavome kreoliškų patiekalų. Kai mes žinome savo istoriją, mes galime keisti ateitį, remdamiesi asmeniniu, tautos patyrimu. Kiekvienos mokymosi veiklų dienos refleksiją kursų dalyviai atliko TwinSpace platformoje, naudojo skaitmeninį įrankį Padlet.

      Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu mokytojos patobulino dalykines, tarpkultūrines, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, anglų kalbos gebėjimus. Įgytos žinios ir gebėjimai bus taikomi pamokų metu, pasidalijama patirtimi su gimnazijos bendruomene ir už jos ribų.

                                                                                                                                                                                                                          Mokytoja Rita, projekto koordinatorė

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Ispanijoje

    Mokytojos Rūta ir Rasa dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „STEAM: The New Way of Teaching and Learning“ („STEAM: naujas mokymo ir mokymosi būdas“) Malagoje (Ispanija).

   Kursuose savo kvalifikaciją kėlė mokytojai iš Ispanijos ir Italijos mokyklų. Kartu su kursų dalyviais nagrinėjome Lego Education SPIKE Essential panaudojimo ugdyme galimybes, blokinio programvimo Scrach JR principus (https://www.mblock.cc/en/), mokymąsi žaidime - Minecraft education, video kūrimo galimybes - https://www.cateater.com/. Kursų klausytojai kūrė ir pristatė kolegoms steam projektus pasirinktomis temomis.

     Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu mokytojos patobulino dalykines, tarpkultūrines, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, anglų kalbos gebėjimus. Įgytos žinios ir gebėjimai bus taikomi pamokų metu, pasidalijama patirtimi su gimnazijos bendruomene ir už jos ribų.

                                                                                                                                                                                                                                     Mokytojos Rūta ir Rasa

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Italijoje

        Molėtų gimnazija dalyvauja programos „Erasmus+“ KA1 projekte (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) „Inovatyvus ugdymas su STEAM“. Kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools“ Romoje (Italija), kuriuos organizavo „Enjoy Italy“ centras, dalyvavo gimnazijos mokytojos Rita G. ir Lina U.

     Pradžioje susipažinome su Italijos švietimo sistema, „Enjoy Italy“ veikla, o vėliau pristatėme Molėtų miestą bei gimnaziją, jos veiklas kitiems dalyviams iš Ispanijos, Bulgarijos, Portugalijos, Suomijos, Rumunijos, Turkijos ir Švedijos. Kursų dalyviai kartu su dėstytoju pirmiausiai aiškinosi pagrindines XXI amžiaus kompetencijas ir įgūdžius, vyko diskusijos. Paskaitų metu buvo aptartas mokymasis bendradarbiaujant, jo ypatybės ir vertybės bei įrankiai. Didelis dėmesys buvo skirtas metodams, ugdantiems bendrąsias šiuolaikines kompetencijas. Dirbdami grupėse dalyviai analizavo „Apverstos klasės“ metodą, kurio esmė - mokinio savivaldi išankstinė teorinės mokytojo pateiktos medžiagos peržiūra, o to ko nesuprato mokinys aptaria kartu su mokytoju klasėje. Kursų dalyviai praktiškai išbandė „Loginės sistemos metodą problemų sprendimui ir projektų kūrimui“. Lektorius pristatė skaitmeninius įrankius, skirtus pamokoms, skaitmeninėms klasėms, interaktyvioms užduotims, minčių žemėlapiams kurti. Kursų klausytojai susipažino su aplinkomis, kurios skirtos programavimui ir įrankiais, tinkančiais kurti video pamokas su integruota refleksija. Dirbdami bendradarbiaujančiose grupėse praktiškai taikė įgytas teorines žinias, planuojant ir kuriant projektus. Vyko kursų refleksija ir įsivertinimas.

    Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu patobulinome skaitmeninius įgūdžius, tarpkultūrines kompetencijas, komandinio darbo ir bendravimo anglų kalba įgūdžius. Turėjome puikias galimybes susipažinti su Romos istorija, architektūra, dalyvaudamos pažintinėje – kultūrinėje kursų programoje. Įgytos žinios ir gebėjimai bus taikomi pamokų metu, pasidalijama patirtimi su gimnazijoje bendruomene.

                                                                                                                                                                                              Mokytoja Lina ir Rita, projekto koordinatorė

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Graikijoje

       Mokytojos Rita G., Lina U. ir Gražina Ž. dalyvavo projekto „BIO-STE[A]M – Build Your Own BIO-STE[A]M based in differentiated learning paths“ mokymuose Graikijos sostinėje Atėnuose. Mokymų metu susipažinome su interaktyviomis aplikacijomis, praktiškai išbandėme Actionbaund programėlę, skirtą interaktyvių užduočių kūrimui pasirinktoje vietoje. Taip pat išbandėme įvairius skaitmeninius įrankius, žaidimais paremtam mokymuisi (sphare, osmo, caliope, blooket ir t.t.), išklausėme pristatymą apie 3D spausdinimo galimybes, atlikome interaktyvias užduotis, dirbdamos grupėse.

                                                                                                                                                                                                                      Mokytojos Lina, Rita ir Gražina

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Portugalijoje

     Balandžio 24 – 28 dienomis Molėtų gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai Kristina ir Ramūnas lankėmės Portugalijoje, Sesimbros regione, kur dalyvavome Erasmus+ KA1 programos „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ kursuose „Kūrybiškumo ir naujovių skatinimas klasėje, ateities klasės mokymo metodika“.

     Šiuose kursuose drauge su keturiasdešimt mokytojų iš Serbijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Belgijos, Vokietijos, Bulgarijos mokėmės dirbti su naujais skaitmeniniais įrankiais, dalyvavome „Aktyvaus mokymosi strategijos, tobulinančios skaitmeninius įgūdžius“ mokymuose. Susipažinome su klasės naujoviško plano kūrimu bei pristatymu, lankėmės mokyklose, pamatėme jų skirtumus: vienoje ugdymo procesas organizuojamas naujoviškai – taikant daug skaitmeninių įrankių (elektroninė biblioteka, elektroniniai vadovėliai ir kt.), o kitoje - viskas vyksta tradiciškai. Kursų metu ne tik intensyviai dirbome, bet ir keliavome po žymias Portugalijos vietas: Lisaboną bei jos apylinkes.

                                                                                                                                                                                                                                          Mokytojas Ramūnas

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Ispanijoje

     Paskutinio projekto vizito 2023-05-22 – 2023-05-26 dienomis vyko mokytojos Rūta V. ir Jurgita Š. į Ispanijoje, Sevilijos mieste vykusius kursus „STE(A)M“. Mokytojos sėmėsi naujų idėjų, kaip kūrybiškai ir inovatyviai ugdyti jaunąją kartą. Laisvalaikį išnaudojo kuo efektyviau – lankė įžymias Sevilijos vietas, susipažino su ispanų kultūros paveldu.